Ymweliadau Grŵp

Rhaglen yr ymweliad

Grwpiau o 30 neu lai / Ymweliadau min nos

Wedi i chi gyrraedd y Ganolfan Dreftadaeth bydd modd i chi wylio ffilm yn trafod cerrig milltir ym mywyd Kate Roberts. Byddwch yna'n cael eich tywys o gwmpas y tŷ sydd wedi ysbrydoli nifer o gyfrolau Kate Roberts, a chael cip olwg ar fywyd beunyddiol pobl leol y cyfnod. Mae cyfle i chi ddysgu mwy am ei chefndir yn ein harddangosfa aml-gyfrwng yn yr hen feudy. Yn dilyn taith o gwmpas y tŷ a'r arddangosfa bydd modd cael sgwrs gan un o aelodau'r Ganolfan ar agwedd o waith Kate Roberts a/neu llenorion eraill y fro. I gwblhau eich ymweliad, mae lluniaeth ysgafn yn eich disgwyl yn y Caban, sef te, coffi a Bara Brith cartref traddodiadol, fel y bwytawyd yn y parlwr yng Nghae'r Gors ar droad y ganrif ddiwethaf.

Hyd yr ymweliad: 1½ awr - 2 awr


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grwpiau o 30+ / Ymweliadau penwythnos

Fel y gwelir uchod yn ogystal â thaith gerdded dywysiedig ar hyd yr enwog Lon Wen (yn ddibynnol ar y tywydd) neu daith mewn bws o amgylch yr ardal yng nghwmni un o'n gwirfoddolwyr, fydd yn son am hanes a thraddodiadau’r ardal.

Hyd yr ymweliad â taith: 2 awr - 2½ awr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gallwn gynnig ymweliadau grwpiau drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu hyd yn oed yn ddwyiethiog, fel y dymunwch. Os fyddwch yn cael yr awch i ddarganfod neu i ail ddarganfod gwaith Kate Roberts, mae ei llyfrau ar gael yn ein slop yn y Caban. Mae hefyd dewis da o nwyddau Cae'r Gors, anrhegion a theganau traddodiadol.

  • Group Visits Information 2011 - click here (English)

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drafod unrhyw agwedd o'r uchod, neu i drafod prisau.

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter