SIOP

 

 

SIOP

 

 

I holi am unrhyw nwyddau, neu i osod archeb, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01286 831 715
E-bost: post@caergors.org

 

Llyfrau Kate Roberts  
Ffair Gaeaf, Gwasg Gee £5.00
Gobaith a Storiau Eraill, Gwasg Gee £5.00
Hyn o Fyd, Gwasg Gee £3.00
Pigion 2000: Kate Roberts, Gwasg Carreg Gwalch £1.99
Prynu Dol, Gwasg Gee £3.00
Te yn y Grug, Gwasg Gee £4.99
Tywyll Heno, Gwasg Gee £5.00
Y Byw sy’n Cysgu, Gwasg Gee £8.95
Llyfrau i Ddysgwyr  
Y Byw Sy’n Cysgu: Cyfres Cam at y Cewri, Gwasg Gomer £5.75
Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr, Y Dref Wen £3.50
Llyfrau Ffeithiol  
Bro a Bywyd Kate Roberts 1891-1985, gol Derec Llwyd Morgan, Cyngor Cefyddydau £3.00
Tyddynnod y Chwarelwyr, Dewi Tomos, Gwasg Carreg Gwalch £4.95
The Quarrymen’s Tyddynnod, Dewi Tomos, Gwasg Carreg Gwalch £5.75
Annwyl Kate, Annwyl Saunders, gol. Dafydd Ifans, Llyfrgell Genedlaethol Cymru £15.00
Chwareli Dyffryn Nantlle, Dewi Tomos, Gwasg Carreg Gwalch £7.50
Cyfieithiadau  
Tea in the Heather, Seren £6.95
Sun and Storm, Gee £7.95
The Awakening, Seren £7.99
Darlithoedd  
Darlith Flynyddol Cae’r Gors 2005, ‘ gan Jerry Hunter £3
Darlith Flynyddol Cae’r Gors 2006, Teulu:”Ni welsom erioed gyfoeth…” , gan Dewi Tomos £4
Darlith Flynyddol Cae’r Gors 2007, Annwyl Kate…, gan Dafydd Ifans £5
Llyfrau i Blant  
Cynffon Pwy? Ar y Fferm, Ed Eaves, Y Dref Wen £4.99
Anifeiliaid Fferm, Jo Lodge, Y Dref Wen £4.50
Y Mabinogi  
Y Mabin-od-i, Hilma Lloyd Edwards, Y Lolfa £3.95
Y Mabinogi, Gwyn Thomas, Y Lolfa £9.95
The Mabinogi, Translation by John K Bollard, Gwasg Gomer £19.99
Nwyddau  
Myg £5.00
Pensil £0.40
Beiro £0.50
Llyfr Lliwio ‘Te yn y Grug’ £3.00
Pensiliau Lliw £1.00
Calendr £5.00
Rysetiau Swper Chwarel £5.00
Lluniau amrywiol mewn mownt £12
Poster A3 o’r murlun yn y Caban £2
Pris Pacio a Phostio:  
O fewn y DU £1.80
Y tu allan i’r DU £3.80


Beiros Pensiliau Myg Swper Chwarel


 

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter