GWAITH KATE ROBERTS

 

 

Ei Gwaith

 

 

Ei Gwaith

 • 1925 O Gors y Bryniau, (Gwasg Gee) (a.o.b)
 • 1927 Deian a Loli, (Gwasg Gee)
 • 1929 Rhigolau Bywyd, (Gwasg Aberystwyth) (a.o.b)
 • 1930 Laurau Jones, (Gwasg Gee) (a.o.b)
 • 1936 Traed Mewn Cyffion, (Gwasg Gee)
 • 1937 Ffair Gaeaf, (Gwasg Gee)
 • 1949 Stryd y Glep, (Gwasg Gee) (a.o.b)
 • 1956 Y Byw Sy’n Cysgu, (Gwasg Gee)
 • 1959 Te yn y Grug, (Gwasg Gee)
 • 1960 Y Lôn Wen, (Gwasg Gee)
 • 1962 Tywyll Heno, (Gwasg Gee)
 • 1963 Hyn o Fyd, (Gwasg Gee) (a.o.b)
 • 1967 Tegwch y Bore, (Gwasg Gee) (a.o.b)
 • 1969 Prynu Dol, (Gwasg Gee)
 • 1972 Gobaith, (Gwasg Gee)
 • 1972 Atgofion: Cyfrol 1, (Gwasg Gee)
 • 1976 Yr Wylan Deg, (Gwasg Gee)
 • 1981 Haul a Drycin, (Gwasg Gee)

*(a.o.b) - allan o brint.

cliciwch yma am ddisgrifiadau o'r llyfrau

Addas i Ddysgwyr:

 • Cyfres Cam at y Cewri
 • Y Byw sy’n Cysgu, Gol Christine James 1995

Llyfrau am Kate Roberts – ei bywyd a’i gwaith:

 • Kate Roberts: Cyfrol Deyrnged, gol. Bobi Jones, 1969
 • Enaid Clwyfus, John Emyr, 1976
 • Crefft y Llenor, John Gwilym Jones, 1977
 • Kate Roberts: Bro a Bywyd, gol. Derec Llwyd Morgan, 1981
 • Kate Roberts: EI meddwl a’i Gwaith, gol. Rhydwen Williams, 1983
 • Erthyglau ac Ysgrifau Llenyddol Kate Roberts, gol. David Jenkins (a.o.b)
 • Annwyl Kate, Annwyl Saunders, gol. Dafydd Ifans, 1992
 • Kate Roberts: Llên y Llenor, Eigra Lewis Roberts, 1994
 • Goreuon Storїau Kate Roberts, gol. Harri Pritchard Jones, 1997
 • Pigion 2000: Kate Roberts, Gwas Carreg Gwalch, 1999

Yn Saesneg:

 • A Summer’s Day and Other Stories, cyf. Dafydd Jenkins, Walter Dowding a Wyn Griffith. Caerdydd: Panmark Press, 1946
 • Feet in Chains, cyf. John Idris Jones (John Jones Cardiff Ltd. 1977)
 • Tea in the Heather, cyf. Wyn Griffith (John Jones, Rhuthin, 1968)
 • Sun and Storm and other stories, tr. Carolyn Watkins (Gwasg Gee, 2001)
 • The Awakening, tr. Sian James (Seren, 2005)
 • Kate Roberts: Two Old Men and Other Stories. Cyf. Wyn Griffith ac Elan Closs Stephens. Gwasg Gregynog, 1981
 • Kate Roberts: The World of Kate Roberts. Selected Stories 1925-1981. Cyf. (o’r Gymraeg) Joseph P. Clancy. Philadelphia: Temple University Press, 1991
 • Welsh Short Stories, (Old Age, Two Storms) ed. Gwyn Jones, 1956
 • Kate Roberts: Writers of Walers, Derec Llwyd Morgan, 1974/1991
 • The Living Sleep, cyf. Wyn Griffith (John Jones, Cardiff Ltd, 1976)

Cyfieithiadau i Ieithoedd eraill:

 • Katzen auf einer Versteigerung. Erzahlungen Cyf. (o’r Gymraeg) Wolfgang Schamoni. Bielefeld: Pendragon, 2000
 • Kate Roberts: Tee drinken op de heide. Cyf. Vertaald door Dries Janssen. Brecht: Etnika, 1969
 • Kate Roberts: La Mouette et autres nouvelles Galloise. Cyf. Jean Hamard. Besancon, 1993 (Annales litteraires de l’Universite de Besancon, no 489).

Mae nifer o straeon unigol wedi cael eu cyfieithu i ieithoedd eraill hefyd, gan gynnwys Siapanaeg. Am restr lawn o’r cyfieithiadau, cysylltwch â’r Rheolwr yn y Ganolfan.

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter