DARLLEN PELLACH

 

 

DARLLEN PELLACH

 

 

Chwareli

Cymraeg

 • Emrys Evans, Ar Wib (Bala: Llyfrau’r Faner, 1977)
 • H. D. Hughes, Y Chwarel A’i Phobl (Llandybie: Llyfrau’r Dryw, 1960)
 • Idwal Hughes, Chwareli Dyffryn Nantlle (Caernarfon: Cyhoeddiadau Mei, 1980)
 • T. Rowland Hughes, Chwalfa (Llandysul: Gwasg Gomer, 1993)
 • Emyr Jones, Canrif y Chwarelwr (Dinbych: Gwasg Gee, 1964)
 • W. J. Parry, Chwareli A Chwarelwyr (Caernarfon: Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig, 1897)
 • Dewi Tomos, Tyddynnod Y Chwarelwyr (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 2004)
 • R. Hughes Williams, Straeon Y Chwarel: Darluniau O Fywyd Y Chwarelwr (Caernarfon: Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, 1914[?])

English

 • Michael Burn, The Age Of Slate (Blaenau Ffestiniog: Quarry Tours Ltd., 1976)
 • Gwilym R. Roberts, New Lives In The Valley: Slate Quarries AndQuarry Villages In North Wales, New York, and Vermont, 1850 - 1920 (Somersworth, N. H.: New Hampshire Printers, 1998)


Dyffryn Nantlle

 • Owain Wyn Davies, Hud A Lledrith Hen Ardaloedd (Cei Connah: Owain Wyn Davies, 1988)
 • Hugh Hughes, Atgofion (Caernarfon: Cyngor Sir Gwynedd, Gwasanaeth Llyfrgell, 1986)
 • Idwal Hughes, Cymeriadau Dyffryn Nantlle (Caernarfon: Cyhoeddiadau Mei, 1980)
 • Mathonwy Hughes, Bywyd Yr Ucheldir (Caernarfon: Llyfrgell Sir Gaernarfon, 1973)
 • Gwilym R. Jones, ‘Yn Nhal-y-sarn Ers Talwm’: Atgofion Am Ddyffryn Nantlle (Llyfrgell Sir Gaernarfon, 1963)
 • Richard Morris Jones, Yn Ôl I’r Nant (Caernarfon: Adran Diwylliant a Hamdden Cyngor Sir Gwynedd, 1995)
 • Janet D. Roberts, Lle Bu Lleu: Atgofion Am Ddyffryn Nantlle(Caernarfon: Cyngor Gwlad Gwynedd, 1976)
 • R. Alun Roberts, Y Tyddynnwr Chwarelwr Yn Nyffryn Nantlle: Atgofion Am Ddyffryn Nantlle (Caernarfon: Llyfrgell Sir Gaernarfon, 1963)
 • Alwyn Thomas, Tyfu Mewn Cymdeithas (Caernarfon: Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd, Rhanbarth Arfon / Dwyfor, 1976)
 • Iorwerth Thomas, Doniolwch Dyffryn Nantlle (Penygroes: Cyhoeddiadau Mei, 1982)
 • Dewi Tomos, Cynhyrfu’r Dyfroedd (Penygroes: Cyhoeddiadau Mei, 1987)
 • idem, Straeon Gwydion (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 1990)
 • Richard Henry Williams, Tameidiau Bywyd (Penygroes: Cyhoeddiadau Mei, 1980)

 

 

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter