ENWOGION ERAILL

 

 

ENWOGION ERAILL

 

 

Magwyd llawer o ffigurau amlwg y byd llenyddol yn ardal Moeltryfan a Dyffryn Nantlle:

Arloeswr y stori fer, Dic Tryfan o Rosgadfan; Glasynys o Rostryfan; y bardd Lisi Jones o’r Fron; yr ysgolheigion Syr Thomas Parry a Dafydd Glyn Jones a’r llenor dawnus Gruffudd Parry o Garmel; un o’r goreuon ymhlith ein dramodwyr, Dr John Gwilym Jones o’r Groeslon; Syr T H Parry Williams o Ryd-ddu; y cantorion Brodyr Ffransis o Ddrws-y-coed; Hywel D Roberts o Nantlle; un o’n beirdd gorau, R Williams Parry; yr amryddawn Gwilym R Jones ac Idwal Jones o Dalysarn; R Alun Roberts, Silyn Roberts a Mathonwy Hughes o ochrau’r Cymffyrch; a Llyfni Huws a John Llywelyn Roberts o Benygroes.
O gyfnod diweddarach, daw John Selwyn Lloyd, Bryn Fôn a Bleddyn Huws o ochrau Nebo a Thanrallt, a Wynfford Ellis Owen a Cefin Robets o Lanllyfni.

Dylanwadodd eu magwraeth yng nghymdeithas glos yr ardal chwarelyddol arnynt i gyd.

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter