YR AMGYLCHEDD

 

 

YR AMGYLCHEDD

 

 

Mae Rhosgadfan ar odre Moel Smytho a Moeltryfan – ar ran o dir oedd yn dir Comin Uwchgwyrfai ddwy ganrif yn ôl. Roedd y Comin yn cynnwys Mynydd Mawr, Moel Smytho, Moeltryfan a Mynydd y Cilgwyn a’u llethrau.

Gwelir effeithiau rhewlifoedd ar y dirwedd: tir tonnog, gwlyb, llawn pantiau a phonciau. Ceir llawer o ffrydiau a phyllau, ac yma mae afonydd Carrog, Wyled a Llifon a’u llednentydd yn tarddu.

Mae’r llyn mwyaf o ddigon, Llyn Ffynhonnau, yn swatio wrth droed Mynydd Mawr. Mae Cors Dafarn, Cors Goch, Cors Tan-y-foel a Chors y Bryniau ymysg y mawnogydd.
Mae digon o gynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt: creigiau serth, ffriddoedd mynydd gweiriog, lleiniau eang o rostir grugog a’r mawnogydd ar y tir comin. Mae olion y chwareli – y tyllau a’r tomennydd – yn creu cynefin arbennig arall.

Tir agored sydd yma’n bennaf, er bod ychydig o goed o gwmpas yr afonydd. Mae’r llethrau’n agored i wynt cryf a niwl o’r môr. Ond pan fydd hi’n ddiwrnod braf a chlir, does dim golygfeydd gwell i’w cael.

Mae’r olygfa o ben y Lôn Wen ar ddiwrnod braf yn ysblennydd. Gallwch weld yr holl ffordd o Ben Llyn i Fôn, a gweld y môr yn ymestyn ymhell o’ch blaen a mynyddoedd Eryri yn sefyll yn gadarn y tu ôl i chi.

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter